Blog Listing

Vad är egentligen single malt whisky?

Single malt whisky är gjord på endast tre naturliga ingredienser; rent vatten, jäst och korn. Vad som kännetecknar single malt whisky är att den kommer från bara ett enda destilleri och att den är gjord på korn. De mest kända single malt whisky-sorterna kommer från Skottland där de tillverkas i fyra olika regioner. Områdena är Lågländerna, Campbeltown, Islay och Högländerna, vilka man säkert känner igen från olika flaskor om man gillar whisky. Ofta fastnar man för någon av regionerna lite mer. Single malt whisky görs även utanför Skottland, exempelvis i Japan och i Sverige. I Sverige görs drycken bland annat i Mackmyra och på Ven.

Hur tillverkas single malt whisky?

Först blötläggs kornet så att det får gro några dagar. Den processen görs för att stärkelsen i kornet ska omvandlas till socker. Det tar cirka två dagar och efter det torkas den malt som har bildats. En del sorter torkas enbart med varmluft medan det till andra används torv under för att få till den rökiga smaken på whiskyn. Nästan alla destillerier i Skottland använder sig torv i mindre eller större mängd beroende på hur rökig den ska vara. Svenska Mackmyra använder till exempel enris för rökning. En av de mest rökiga whiskys som tillverkas i Skottland är Octomore.

Många steg i processen

Efter att kornet är mältat och torkat krossas det till mjöl som sedan blötläggs för att frigöra sockret och för att separera proteinet. Det vanligaste är att mjölet blötläggs flera olika gånger där vattnet blir varmare och varmare för att vid den sista blötläggningen ligga på nära kokpunkten. Sedan silas mjölresterna bort och det tillsätts jäst. Efter det får det jäsa några dygn. Blandningen destilleras därefter i stora kopparpannor där delar av alkoholen kokas bort till en lämplig grad. Den destillerade whiskyn lagras sedan på ekfat i minst tre år plus en dag, precis som de gamla reglerna säger.